Những chiếc Apple Watch Series 1 được bán ra dưới dạng máy trần, không phụ kiện. Ảnh: Quang Trung.

Apple Watch xách tay giá 2 triệu đồng ồ ạt về Việt Nam, nghi hàng dựng

Đây là những chiếc Apple Watch Series 1. Chúng được bán ra dưới dạng máy trần, không bao gồm phụ