Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên chuẩn nhất hoàn toàn miễn phí

vvvv

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên chuẩn nhất hoàn toàn miễn phí được chia sẻ bởi Hic.Vn nhà cung cấp mẫu đơn số 1 tại Việt Nam. Đối với nghề giáo viên, việc xin nghỉ phép phải được sự phê duyệt của Hiệu Trưởng hoặc Hiệu phó nhà trường.

Nội dung của mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên cũng như các lĩnh vực khác bao gồm: Thời gian nghỉ, lý do xin nghỉ.

Dưới đây là Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên:

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên

vvvv

Các thầy cô có thể tham khảo thêm: “Chế độ nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên

  • a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có).
  • b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Ngoài ra chế độ nghỉ phép phụ thuộc vào từng trường và sẽ do hiệu trưởng phân bổ.

vvvv