Mẫu đơn xin nghỉ ốm ngắn hạn của nhân viên chuẩn nhất

vvvv

Phải làm sao nếu như bạn bị ốm, dù bạn làm bất kỳ nơi đâu cũng cần phải có quy tắc riêng và chung. Đặc biệt khi nghỉ ốm ở đâu cũng cần phải xin phép. HIC.VN xin chia sẻ đến các bạn: Mẫu đơn xin nghỉ ốm ngắn hạn của nhân viên chuẩn nhất

Xem thêm mẫu đơn khác:

Bạn là giáo viên, bạn là công chức hay chỉ là một công nhân bình thường thì khi bị ốm muốn nghỉ việc đều cần phải làm đơn. Việc làm đơn xin nghỉ việc thể hiện thái độ chuyên nghiệp. Một lá đơn xin nghỉ ốm chỉ mất của bạn chưa đầy 3 phút nên hãy làm nó khi muốn được nghỉ.

Tải đơn xin nghỉ ốm tại đây: don-xin-nghi-om

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty………………………….

vvvv

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ……………….………………………….

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại…………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần:……………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty ………….cho tôi được nghỉ ốm

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận

Trân trọng.

                                                                       Tp ………, ngày  …… tháng …… năm 20……

Đơn xin nghỉ ốm có 3 nơi bạn cần phải kính gửi là:

  • Ban giám đốc
  • Phòng hành chính nhân sự
  • Trưởng phòng, cấp trên của bạn
vvvv