Mẫu đơn thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn đơn giản nhất ( docx)

vvvv

Mẫu đơn thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn đơn giản nhất ( docx) là vấn đề chúng tôi sẽ chia sẻ ở bài viết này. Sau khi ly hôn thì vợ hoặc chồng sẽ quyết định người nuôi con . Trong trường hợp về sau, vì một lý do nào đó mà người đang chịu trách nhiệm nuôi con không muốn nuôi con nữa mà muốn đổi lại cho vợ (chồng) cũ nuôi thì trong trường hợp này sẽ viết một lá đơn xin ly hôn đổi người nuôi con. Trong đơn ghi rõ thông tin vợ chồng, quyết định nuôi con theo quyết định của tòa án, lý do tại sao đổi? …..

vvvv
donthaydoiquyennuoicon

Mẫu đơn thay đổi quyền nuôi con

download-icon1-1

vvvv